Pod znakiem Cyrkla i Węgielnicy

wystawa poświęcona polskiej masonerii

Pod znakiem Cyrkla i Węgielnicy

wystawa poświęcona polskiej masonerii

"Pod znakiem Cyrkla i Węgielnicy"

wystawa poświęcona polskiej masonerii

menu rozwijalne

O Wolnomularstwie

Wolnomularstwo, zwane także masonerią (od fr. franc-mason), to ruch filozoficzno-etyczny o długiej historii i niejednorodnej filozofii. Jego początki nikną w pomroce dziejów - pierwszy znany historyczny dokument masoński to Manuskrypt Regius, pochodzący z XIV w. Dotyczy on tzw. wolnomularstwa operatywnego, czyli działalności średniowiecznych gildii kamieniarskich.

Gildie kamieniarskie były organizacjami bardzo zamkniętymi. Posługiwały się sekretnymi znakami i kodami, które umożliwiały rozpoznawanie się wtajemniczonych osób w sposób niebudzący podejrzeń. W zapiskach masońskich pełno jest tajemniczych Symboli. Przykładowo, na jednym z mostów w Anglii, pochodzącym z 1520 roku możemy znaleźć inskrypcję: "I will strife to live with Love and Care, upon a Level and by the Square". Warto dodać, że jednym z najstarszych budynków Lóż jest (przedstawiona po prawej stronie) Loża Kilwinning, Loża-Matka Szkocji.

Pod koniec XVI wieku system średniowiecznych gildii zaczął się załamywać. To właśnie wówczas do lóż zaczęto przyjmować osoby niezwiązane z fachem kamieniarskim. Byli to ludzie rodzącego się właśnie Oświecenia - artyści, naukowcy, kupcy i intelektualiści. Wśród nich byli także Różokrzyżowcy, alchemicy i filozofowie, którzy wnieśli unikalny pierwiastek ezoteryczny do masońskiej skarbnicy wiedzy.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

24 czerwca 1717 roku, wolnomularze anglosascy zadecydowali o powołaniu pierwszej struktury ponadlożowej, tzw. obediencji. Przyjęła ona nazwę Wielkiej Loży Londynu. Pomysł, aby suwerenne i autonomiczne loże poddały się władzy zwierzchniej nie zyskał początkowo uznania. Stopniowo jednak zyskiwał on na uznaniu, zwłaszcza po napisaniu przez pastora Jamesa Andersona Konstytucji Masońskich (1723). Ten ważny i uznany do dziś dokument precyzował m.in. kto może zostać uznany za masona. Napisano tam, że musi to być osoba wolna i dobrych obyczajów.

W wolnomularstwie zasadniczo wyróżniamy dwa odłamy - konserwatywny (anglosaski) i liberalny (romański). Do wolnomularstwa tego pierwszego typu należeć mogą wyłącznie mężczyźni i to tylko tacy, którzy deklarują się jako wierzący (chrześcijanie, żydzi lub muzułmanie). Do wolnomularstwa romańskiego mogą przystępować także kobiety, zaś kwestie religijne nie są przedmiotem oceny (przyjmuje się wierzących, niewierzących i ateistów).

Wolnomularstwo skupia ludzi na całym świecie. Szacuje się, że w USA do lóż należy kilka milionów osób. W Polsce (wbrew temu, co można wyczytać w niektórych pismach...) masonów jest bardzo niewiele - około 400 osób. Najwięcej z nich należy do konserwatywnej Wielkiej Loży Narodowej Polski. W wolnomularstwie typu romańskiego największe są dwie struktury - Mieszany Zakon Wolnomularski Le Droit Humain (www.droithumain.pl) oraz Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej (www.wielkiwschodrp.pl).