Pod znakiem Cyrkla i Węgielnicy

wystawa poświęcona polskiej masonerii

Pod znakiem Cyrkla i Węgielnicy

wystawa poświęcona polskiej masonerii

"Pod znakiem Cyrkla i Węgielnicy"

wystawa poświęcona polskiej masonerii

menu rozwijalne

Organizatorzy

Wystawa "Pod Znakiem Cyrkla i Węgielnicy" stała się możliwa dzięki współpracy wielu podmiotów. Najważniejszym z nich jest Instytut Sztuka Królewska w Polsce, którym kieruje prof. Tadeusz Cegielski, historyk, masonolog i... wolnomularz (Brat Tadeusz jest byłym Wielkim Mistrzem WLNP). Do Instytutu należą osoby zainteresowane badaniem historii ruchu masońskiego - są wśród nich zarówno aktywni wolnomularze, jak i osoby nienależące do Lóż.

Wystawa w Gdańsku odbywa się dzięki uprzejmości władz Wydziału Historycznego oraz Kół Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego:

Eksponaty prezentowane na ekspozycji pochodzą z lóż wolnomularskich:

Autor wyraża także serdeczne podziękowania Wielkiemu Mistrzowi Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej (http://wielkiwschodrp.pl).